PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PROPOSTA 1

Renovem els Gegants. Ajuda’ns, Breda!

Descripció breu i precisa de la proposta:
Construcció dels gegants de Breda, Hipòlit i Anna amb materials nous, més lleugers i duradors, que engrescarien més persones a fer-se portadores. Es calcula que les noves figures podrien pesar uns 10kg menys cadascuna (de 45kg a 35kg), el que és força significatiu.

També es vol construir una figura nova d’un monjo, també amb la mateixa tècnica per fer una figura més moderna i lleugera de fàcil portar i que tingui relació amb la història i la simbologia del poble de Breda.

Pressupost aproximat de l’acció:
15.851,00€

PROPOSTA 2

Llitera d’emergència i material d’entrenament per al Camp de Futbol

Descripció breu i precisa de la proposta:
Per poder donar un millor servei a les 288 jugadores i jugadors del club, la Unió Esportiva Breda requereix de material d’entrenament i emergència.

Material d’entrenament:

  • 5 – kits de material d’entrenament
  • 6 – mini porteries d’entrenament
  • 14 – carros per guardar material d’entrenament
  • 15 – carpeta tàctica entrenadors/es

Material d’emergència:

  • 1- llitera d’emergència
  • 1- farmaciola d’emergència

Pressupost aproximat de l’acció:
9.838,00€

PROPOSTA 3

Diversificació i enriquiment dels patis de l’Institut Escola Montseny

Descripció breu i precisa de la proposta:
La proposta pretén, invertir en mobiliari de fusta per als patis superiors de l’edifici de l’escola per, d’una banda diversificar el joc que els infants puguin dur a terme durant les estades al pati i per l’altra enriquir l’espai amb nou mobiliari.

Pressupost aproximat de l’acció:
12.000,00€

PROPOSTA 4

Espai d’esbarjo per a gossos (Espai Gos)

Descripció breu i precisa de la proposta:
Els espais d’esbarjo per gossos són espais compartits amb àmplies zones d’esbarjo equipades, que permeten el passeig, joc i exercici amb els nostres gossos sense estar lligats, i que estan equipades amb font, bancs i papereres per les femtes.

Pressupost aproximat de l’acció:
17.000,00€

PROPOSTA 5

Instal·lació d’un tendal al parc infantil de la plaça Lluís Companys

Descripció breu i precisa de la proposta:

Es proposa la instal·lació de tendal o similar al parc de la miranda, ja que aquest espai necessita ombra per tal que la mainada pugui gaudir d’aquest espai durant els mesos més calorosos.

Al parc hi toca molt el sol durant tot el dia especialment en les hores que els infants utilitzen aquest espai i a conseqüència aquest espai no es pot utilitzar durant els mesos de més calor.

Pressupost aproximat de l’acció:
20.000,00€

PROPOSTA 6

Millores al Poliesportiu Municipal

Descripció breu i precisa de la proposta:

1. Instal·lació de vinils solars als finestrals del pavelló, per evitar els enlluernaments directes a la pista que provoquen dificultats visuals als esportistes o usuaris de la instal·lació. Els vinils serien translúcids, per continuar deixant entrar llum però sense enlluernar.

2. Pintar la zona d’entrada del pavelló i façana. A l’entrada caldria pintar el sostre, les parets i la zona del bar. De la façana, caldria pintar la paret frontal i lateral exterior.

3. Realització d’un projecte de condicionament acústic del Poliesportiu com a recinte d’ús polivalent. Aquest estudi, previ a l’execució de l’obra, és necessari per valorar l’estat actual de l’acústica del pavelló, i poder decidir quina es la solució òptima segons les activitats que s’hi realitzen.

Pressupost aproximat de l’acció:
18.204,76€