NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Ple Municipal Ordinari

Notícia

Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 29 DE GENER DE 2024

El proper dilluns 29 de gener a partir de les 20h tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. Es podrà seguir en directe a través de les xarxes socials.

El Ple començarà, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió.

El primer punt de l’ordre del dia que es sotmetrà a votació és l’aprovació si s’escau del Pla de Serveis de recollida de residus porta a porta i de la Deixalleria Municipal per aquest 2024. La previsió de despesa per enguany és de 465.697,58€ en el cas de la recollida porta a porta i de 81.804,49€ en el cas dels serveis de deixalleria.

A continuació es votarà sobre aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), altrament conegut com a plusvàlues. En cas d’aprovació s’adaptaran els gravàmens de les plusvàlues als valors aprovats per llei, que van canviar aquest 2023 mitjançant el Reial Decret Llei 6/2023.

El proper punt fa referència a la derogació de la taxa pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques. En cas d’aprovar-se aquesta acció es durà a terme per adaptar l’ordenança a termes jurídics més adequats, fixant un preu públic i no una taxa.

L’últim punt de l’ordre del dia abans de l’apartat de mocions fa referència a l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de sequera. Es tracta d’una nova ordenança, en cas que la votació sigui favorable, per regular de forma més eficient i efectiva les situacions de sequera i els seus diferents estats; així com les diferents competències a disposar i el règim sancionador en cas de conductes contràries a aquesta ordenança.

En l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària es presenta una moció, de suport a Palestina i de condemna de les accions d’Israel. Presentada pel grup municipal de la CUP.