NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Ple Municipal Ordinari

Escut Breda

Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 28 DE NOVEMBRE DE 2022

El proper dilluns 28 de novembre a partir de les 20h tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. Es podrà seguir en directe per Facebook Live a través de la pàgina de l’Ajuntament de Breda en dita xarxa social.

El Ple començarà, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió.

El punt més important que es tractarà a la sessió és l’aprovació del Pressupost General 2023. És a dir, els comptes de l’Ajuntament durant l’any vinent. En cas d’aprovació, el pressupost d’ingressos i de despeses per l’any 2023 serà de 4.391.700€. Pel que fa a inversions, es contemplen en el pressupost actuacions importants com el canvi de gespa del Camp d’Esports Municipal, la finalització de la urbanització del carrer Sant Hipòlit a la zona on es troba amb la Carretera d’Arbúcies, i altres inversions de caràcter educatiu, cultural, esportiu i en la resta d’equipaments municipals. Aquestes futures inversions, sumades a les ja pressupostades aquest 2022 i que es duran a terme properament –com l’asfaltat de carrers, la segona fase de rehabilitació del claustre de l’antic Monestir de Sant Salvador o la urbanització de la Zona Esportiva-, suposaran una inversió d’aproximadament 1,5 milions d’euros. Per a dur-ho a terme, en el Pressupost General 2023 es contempla una partida de 400.000€ destinada a la petició de préstecs bancaris.

Durant la sessió també es tractaran dues modificacions de crèdit:

  • 18/2022, de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica: En cas d’aprovació tindran lloc dues operacions. Per una banda es restaran 500€ d’una partida destinada a l’amortització de préstecs i es destinaran al finançament de l’augment de cost dels interessos dels préstecs vigents. Per altra banda es retiraran 5.000€ de partides d’inversió a partides de manteniment.
  • 19/2022, de suplement de crèdit: Si s’aprova aquest punt, s’afegiran 45.400€ al capítol 1 de despesa arran dels augments retributius pactats i esdevinguts ferms arran de l’entrada en vigor de la relació de Llocs de Treball aprovada inicialment a finals de 2021 i definitivament durant aquest mateix 2022 i també per la puja retributiva fixada pel govern espanyol per aquest any. Per altra banda també s’afegiran 51.000€ al capítol 2 per fer front a l’important augment dels costos de subministrament elèctric, de combustibles i carburants i de l’organització d’activitats. Aquests fons s’extraurien del romanent de tresoreria.

Pel que fa a Ordenances Fiscals es tractarà la modificació de l’OF 13, que regula la taxa per la recollida i tractament de residus municipals a Breda. En cas d’aprovació hi haurà dues modificacions substancials. La primera consistirà en afegir un article per gravar al màxim aquells habitatges que no participin de cap manera a la recollida porta a porta. La segona serà la modificació d’alguns epígrafs d’activitats comercials –carnisseries i botàniques-, que veuran una reducció de la franja fixa de la seva quota. Per altra banda es modificarà la redacció de diversos articles per a una millor comprensió dels mateixos.

A nivell laboral hi ha dos punts més en l’ordre del dia:

  • Aprovació inicial de la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament de Breda per a l’any 2023: en cas de vot favorable es fixarà la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any vinent amb la relació de places corresponent.
  • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva per al suport de personal tècnic/dinamitzador juvenil compartit: si s’aprova la figura de tècnic/a dinamitzador/a de l’Espai Jove es contractarà a través del Consell Comarcal, ja que passarà a formar part del personal d’aquest ens.

Altres punts que apareixen a l’ordre del dia i per tant es tractaran a la sessió són:

  • Aprovació del Pla de Serveis de recollida de residus porta a porta i Deixalleria Municipal per a l’any 2023: No es contemplen canvis respecte a l’any 2022. El cost serà de 425.000€ per la recollida porta a porta i de 76.000€ per al tractament de residus.
  • Aprovació inicial de la modificació de les Bases Reguladores del procés de Pressupostos Participatius: seguint amb la implantació del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Breda es modificaran parts del redactat per adaptar les bases a un llenguatge inclusiu. També es modificarà l’article 9, referent a “recompte i valoració”, augmentant el termini inicial d’una setmana a 10 dies hàbils.
  • Aprovació inicial del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2026 per al municipi de Breda.
  • Aprovació inicial de la modificació del Reglament General de Subvencions: seguint amb la implantació del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Breda es modificaran parts del redactat per adaptar les bases a un llenguatge inclusiu.
  • Renunciar a la condició de soci de l’Associació de Turisme “La Selva, Comarca de l’Aigua”: suposarà un estalvi anual de 1.200€.
  • Constitució de la Junta Local de Seguretat: un cop el cos de Policia Local de Breda està plenament constituït és necessari dur a terme la constitució de la Junta Local de Seguretat, òrgan on hi ha participació de l’Ajuntament de Breda, Mossos d’Esquadra, Policia Local de Breda i Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de dissenyar el pla de seguretat local i aquelles polítiques de seguretat que s’han de dur a terme dins del terme municipal.

En l’apartat de mocions s’ha presentat una a l’ordre del dia, d’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP). La moció ha estat presentada pel grup municipal de la CUP.