NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Ple Municipal Ordinari

Escut Breda

Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 30 DE MAIG DE 2022

El proper dilluns 30 de maig a partir de les 20h tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. Es podrà seguir en directe per Facebook Live a través de la pàgina de l’Ajuntament de Breda en dita xarxa social.

El Ple començarà, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió.

En matèria econòmica es tractaran 3 modificacions de crèdit:

  • 6/2022, de crèdit extraordinari: es tracta de destinar 370.000€ del romanent de tresoreria per a l’asfaltat de carrers. Està en marxa l’elaboració del projecte per dur a terme la reparació del paviment als carrers del municipi que estan en pitjor estat
  • 7/ 2022, mitjançant suplement de crèdit: es destinaran 150.000€ més del romanent de tresoreria per a complementar una partida ja existent de 120.000€ destinada a la rehabilitació exterior de la masia de Cal Batlle.
  • 8/2022 de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica: s’extrauran 7.000€ de dues partides d’inversió per a afergir-los a una altra partida destinada a voreres. Entre altres, es completaran les voreres del C/Sant Francesc.

Encara en pla econòmic es tractarà l’adjucicació d’un contracte de préstec a llarg termini pel finançament de part de les inversions d’aquest 2022. Concretament, en cas de votació favorable, s’aprovarà de forma definitiva un préstec per valor de 120.000€ a deu anys amb interès Euribor del 0,36%.

Durant la sessió es tractarà també l’aprovació d’un reconeixement extrajudicial de factures pendents d’aplicar de l’any 2021. Aquest punt fa referència al reconeixement de pagament de 2.100 euros en concepte de factures de l’any 2021 però que han sigut entregades a l’Ajuntament aquest 2022. Aquest reconeixement extrajudicial de crèdit permet imputar aquestes factures de 2021 al Pressupost General de 2022 de forma legal i transparent.

Pel que fa a ordenances fiscals es tractarà la modificació de dues:

  • Modificació de l’OF 8,reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius: es tracta d’una actualització de l’ordenança. S’eliminaran conceptes en desús, se n’afegirà un de nou referent a les bústies del Centre Cívic 1 d’Octubre i s’arrodoniran imports.
  • Modificació de l’OF 15, reguladora del servei de l’Escola Bressol: actualització de l’ordenança aprofitant que s’havia de modificar a causa de la futura gratuïtat de la quota mensual del curs de P2 a partir del curs vinent, ja que l’assumirà la Generalitat de Catalunya. En cas d’aprovació la nova ordenança simplifica conceptes i horaris, i adapta el text a la futura gratuïtat de la resta de cursos de l’etapa de 0 a 3 anys. En cap cas hi ha augment de preus.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia són:

  • Aprovació de la proposta de dies de Festa Local per l’any 2023: en cas de vot favorable seran els dies 7 i 8 de setembre de 2023.
  • Aprovació del resultat de l’escrutini de la votació del procés de participació ciutadana «Pressupostos participatius 2022-2023»: aprovació de l’escrutini final, on les quatre propostes participants van rebre vots i entre totes no esgoten la partida pressupostària prevista, per tant es durant a terme totes quatre. Podeu veure el resultat de l’escrutini fent clic aquí.

En l’apartat de mocions, se’n presenten dues:

  • Moció de rebuig al projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern del Pirineu.
  • Moció de suport als Jutges de Pau