NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Ple Municipal Ordinari

Escut Breda

Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 31 DE GENER DE 2022

El proper dilluns 31 de gener a partir de les 20h tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. A causa de la situació sanitària actual la sessió es celebrarà a porta tancada. Es podrà seguir en directe a través de canal de YouTube de l’Ajuntament de Breda.

El Ple començarà, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local i les resolucions d’Alcaldia adoptats des de l’última sessió.

En el cas de les resolucions d’Alcaldia, el Ple n’haurà de tractar la ratificació de dues. La primera tracta sobre ratificar el decret 1022/2021, pel que s’aprova el nou conveni d’adhesió al Consorci de les Vies Verdes. El nou conveni contempla que, amb la creació de la Via Ciclista, Breda té una via verda i és responsable del seu manteniment. La segona tracta sobre ratificar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona regulador de les condicions de la instal·lació de sistemes de generació fotovoltaica per autoconsum, cofinançat pel programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de recuperació, transformació i resiliència gestionat per l’IDAE. Mitjançant aquest conveni amb l’ens provincial Breda, juntament amb 16 municipis gironins de menys de 5.000 habitants, presentaran un projecte per obtenir finançament per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis públics.

Per altra banda, també es donarà compte dels informes de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte General del 2019 i de declaració del resultat de la consulta popular no referendària de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries, que declara els resultats de la consulta efectuada els passats 21 i 22 de novembre de 2021.

Un dels punts destacats de l’ordre del dia és l’aprovació inicial, si s’escau, del Pla Local d’Habitatge, el document que planifica les polítiques d’habitatge que es duran a terme a Breda durant el període 2022-2027. També destaca l’aprovació inicial, en cas de vot favorable, de la modificació de les bases reguladores del procés de Pressupostos Participatius. En cas d’aprovació s’inclouran dos nous punts: la possibilitat de vot telemàtic a través de l’app “Eagora” i donar opció a presentar propostes a persones no empadronades a Breda però que tenen alguna mena de vinculació amb la Vila.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia són:

  • Inici d’un nou expedient per la resolució del contracte de les obres del desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització del Sector Industrial Sud, prèvia declaració de caducitat de l’expedient iniciat per acord plenari de data 1 de febrer de 2021: renovació dels tràmits administratius per resoldre el contracte amb l’empresa encarregada de les obres d’urbanització del Sector Industrial Sud, ja que aquesta no va finalitzar completament les obres.
  • Aprovació del nou Conveni de delegació de les competències de gestió de residus municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva.
  • Aprovació del Conveni de delegació de les competències de la potestat inspectora en matèria de gestió de residus municipals i neteja viària entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva.

A l’apartat de mocions, se’n presenten dues:

  • Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017.
  • Moció en defensa del cànon de residus de Catalunya.