NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Inici de les obres de reasfaltat de carrers i millora de l’accessibilitat per a vianants

CARTELL

Aquest dimecres han començat les obres de conservació i manteniment de paviments asfàltics i de millora de l’accessibilitat a diversos carrers de la Vila. El projecte, aprovat en el passat Ple Municipal Ordinari del 3 d’octubre, contempla fins a 17 actuacions al voltant del municipi. Aquestes actuacions suposen una inversió propera a uns 400.000€, amb un temps d’execució previst d’unes 12 setmanes.

Les actuacions que es contemplen en el projecte són el resultat d’un estudi acurat realitzat pels serveis tècnics municipals juntament amb la Policia Local per tal d’identificar els principals punts on actuar i prioritzar les intervencions en funció de l’estat de conservació del vial i del volum de trànsit. Les diferents actuacions es durant a terme als carrers Barcelona, Sant Francesc, Josep Puig i Cunyer, Rovira, Nou, Lleida, Pau Casals, Sant Hipòlit, Vescomtes de Cabrera, Joan XXIII, Montsoriu, Doctor Simon i Sant Sebastià; les avingudes Mossèn Pere Ribot, Verge de Montserrat i Catalunya i la plaça del Convent. El consistori és conscient que la intervenció en aquests carrers no deixarà resolts tots els problemes d’asfaltat del municipi, sinó que el que ara es pretén és intervenir en els punts més prioritaris segons criteris tècnics, a expenses de noves intervencions en altres carrers en altres tongades.

Pel que fa a l’asfaltat de carrers, per norma general es realitzarà un fresat del paviment actual per a la formació d’una nova capa d’asfalt de 6 centímetres de gruix. Es prioritzaran els punts on el ferm actual es trobi en pitjor estat, pel que en alguns d’aquests carrers les tasques de repavimentació seran en trams concrets, mentre que en d’altres pot afectar gran part de la via o la via sencera.

Pel que fa a l’accessibilitat dels vianants es contemplen actuacions amb l’objectiu de millorar les condicions actuals amb la formació de passos de vianants elevats i una adaptació de les voreres, principalment amb l’eixamplament de les mateixes en els encreuaments dels diferents itineraris de vianants.

Les millores més considerables en termes d’accessibilitat es veuran en els trams que afecten la travessera de la carretera d’Arbúcies, amb incorporació de passos de vianants elevats als carrers Barcelona, Sant Francesc, Puig i Cunyer i Nou. També destacarà en els itineraris del Centre històric, amb actuacions al carrer Capellans i la Plaça del Convent, així com en els itineraris de la zona nord del municipi cap al centre, en l’Avinguda Mossèn Pere Ribot i els carrers Lleida i Pau Casals. Dins del projecte es contemplen altres punts d’actuació en les vies descrites anteriorment.

Altres actuacions que formen part del projecte són la millora de la senyalització vertical i horitzontal dels diferents elements, la creació d’altres elements reductors de velocitat, la creació de plataformes elevades per millorar la visibilitat en encreuaments amb molt volum de trànsit o l’adaptació i millora d’elements de clavegueram presents als vials.

Amb aquesta actuació es millorarà l’estat del ferm de diversos carrers de la Vila, molts d’ells amb un ús intensiu tant per vehicles com per vianants i alguns d’ells que encara no havien estat mai repavimentats, així com l’accessibilitat i la seguretat d’un nombre considerable de passos i encreuaments, tant per vehicles com per a vianants.