NO ET PERDIS LES NOTÍCIES, TOT A UN CLIC.

Notícies

Convocatòria de bombers voluntaris

BOMBERS VOLUNTARIS

La Generalitat de Catalunya convoca 300 places de bombers voluntaris. El termini d’inscripció romandrà obert fins el proper 29 d’abril. Consulta tota la informació referent a la pàgina següent: CONVOCATÒRIA DE BOMBERS VOLUNTARIS.

Els bombers voluntaris són un actiu de col·laboració rellevant, situat entre la resposta regional i la resposta local en la prevenció i extinció d’incendis i salvament. El cos de Bombers té un model mixt entre el bomber funcionari i el bomber voluntari.

Per entrar a formar part del cos de bombers voluntaris cal seguir una sèrie de requisits:

  • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
  • Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o superior.
  • Tenir la residència respecte al parc de bombers al qual vol ser adscrit en un temps màxim de resposta de 30 minuts.
  • Posseir la capacitat física, psíquica i sensorial necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
  • Posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.
  • Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (B2) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.
  • No haver estat condemnat per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (comprovació d’ofici).

Un cop validats aquests requisits els candidats entraran dins un procés selectiu format per 3 fases:

  • 1a fase – proves i mèrits: es duran a terme diverses proves -coneixements; aptitud física; avaluació psicològica, test psicotècnic i entrevista personal; proves mèdiques i proves de coneixement de llengua catalana i castellana-. També es valoraran diferents mèrits com la proximitat al parc de bombers sol·licitat i antiguitat en l’empadronament i permis de conducció C.
  • 2a fase – formació: curs de 300 hores lectives com a màxim a realitzar en un termini màxim de 4 mesos. Aquesta formació s’impartirà a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès.
  • 3a fase – pràctiques: s’han de realitzar en un termini màxim de 2 mesos. Es divideixen en dos blocs. El primer consisteix en un màxim de 200 hores lectives de realització d’una habilitació per a l’activitat operativa, que es durà a terme de forma simultània amb la fase de formació. El segon consisteix en 120 hores de servei efectiu en parcs de bombers.